Briljant Ekonomisystem

Filer

Här kan du hämta filer, som kan vara bra att ha.

 • 2020-02-21: För närvarande pågår en uppgradering av vår serverpark.

  I samband med detta kan en ny version av ScrewDrivers Client behöva installeras.

  Inloggning sker slumpvis till gammal eller ny server. ScrewDrivers Client 4.7 fungerar endast på de gamla servrarna och ScrewDrivers Client 6.10 endast på de nya. Man kan bara ha en version installerad åt gången.

  Vårt råd är att i möjligaste mån fortsätta använda version 4.7 under övergångsperioden. Utskrifter kommer i de flesta fall att fungera även på de nya servrarna, men i vissa fall kan det bli nödvändigt att installera version 6.10 för att utskriften ska lyckas.

  Eftersom man endast kan använda en version åt gången behöver du göra följande för att byta version. Det gäller både ned- och uppgradering.

  1. Logga ut från Briljant ASP.
  2. Avinstallera befintlig version av ScrewDrivers Client.
  3. Starta om datorn.
  4. Installera ny version av ScrewDrivers Client.

  Kontakta vår support om du upplever utskriftsproblem eller är osäker på vilken version du ska välja.

 • ScrewDrivers Client (4.7.02   |   2013-10-31)
  Detta program ska installeras om du vill kunna skriva ut på din egen skrivare.
  Hämta

 • ScrewDrivers Client (6.10.3   |   2019-12-30)
  Detta program ska installeras om du vill kunna skriva ut på din egen skrivare.
  Hämta (OBS: Läs viktig information ovan innan du installerar denna version.)